Bases del festival

DEFINICIÓ

L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Comitè Olímpic Espanyol i amb el patrocini de la FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) promou la cinquena edició del BCN Sports Film – 5th BARCELONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL, la qual forma part del WORLD FICTS CHALLENGE – 2014.

El BCN Sports Film 2014, organitzat per la Fundació Barcelona Olímpica i Nikita Events, es durà a terme a Barcelona del 7 al 10 de maig de 2014.

En aquesta cinquena edició el festival tindrà un caràcter competitiu.

Aquestes bases han estat aprovades pel comitè organitzador del BCN Sports Film 2014.

La participació al BCN Sports Film 2014 suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

OBJECTIUS

Un dels principals objectius del BCN Sports Film 2014 és apropar el món audiovisual sobre temàtica esportiva i els seus valors al gran públic i, al mateix temps, oferir als mitjans de comunicació, directors de cinema, productores i distribuïdores especialitzades en temàtiques esportives un espai de diàleg que faciliti l’apropament i la reflexió entre els professionals del sector.

CONTINGUTS

El BCN Sports Film 2014 està obert a totes les produccions audiovisuals que tinguin com a temàtica principal l’esport en les seves diferents disciplines o que estiguin inspirades en l’esport.

Seran admeses a concurs les produccions audiovisuals dels gèneres d’animació, documental, reportatge, ficció, experimental, tant en format de llargmetratge com de curtmetratge.

CONDICIONS GENERALS

El BCN Sports Film 2014 està obert a produccions professionals i independents.

Podran participar al BCN Sports Film 2014 totes aquelles pel·lícules produïdes a partir del gener del 2012.

La durada màxima de les pel·lícules serà de 90 minuts.

Cada productor podrà presentar al BCN Sports Film 2014 tantes pel·lícules con vulgui, sempre que estiguin produïdes després de la data esmentada.

L’organització del BCN Sports Film 2014 podrà programar produccions d’interès especial fora de concurs, independentment de l’any de producció.

JURAT

El comitè organitzador del BCN Sports Film 2014 nomenarà els membres del jurat oficial del festival.

El jurat oficial del BCN Sports Film 2014 l’integraran cinc persones vinculades al món de l’esport, el cinema, l’audiovisual i la cultura. Les seves decisions i els veredictes seran inapel·lables.

PREMIS

Les produccions seleccionades optaran als següents premis:

  • Àmfora Ciutat de Barcelona a la millor pel·lícula
  • Premi a la millor producció catalana
  • Premi a la millor pel·lícula d’esports d’aventura
  • Premi a la millor pel·lícula sobre esport i solidaritat
  • Premi a la millor pel·lícula de ficció
  • Premi al millor documental
  • Premi al millor curtmetratge
  • Premi a la millor pel·lícula d’animació
  • Premi al millor reportatge

El jurat oficial del BCN Sports Film 2014 podrà atorgar els premis especials que consideri oportuns.

Els patrocinadors del festival podran dotar altres premis en metàl·lic o amb altres prestacions.

El premi Àmfora Ciutat de Barcelona a la millor pel·lícula i el premi Especial del Jurat estaran dotats amb 2 nits d’hotel, en règim d’allotjament i esmorzar, per a la final del BCN Sports Film 2014.

Els altres premis estaran dotats amb una nit d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar per a la final del BCN Sports Film 2014.

Als guanyadors residents a Barcelona o a l’àrea metropolitana, i als qui no puguin assistir a la cerimònia de lliurament de premis, se’ls entregarà un xec per valor de 500€ (millor pel·lícula i premi del Jurat) i de 250€ per als altres premis.

INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció a la 5a edició del BCN Sports Film s’obrirà el dia 31 de juliol de 2013 i finalitzarà el 28 de febrer de 2014, ambdós dies inclosos.

Cada participant haurà d’enviar abans del 28 de febrer de 2014 el formulari d’inscripció i arxiu de vídeo de la seva producció a través de la plataforma http://www.uptofest.com.

No s’admetran treballs sense aquest requisit.

El festival només accepta l’enviament on-line d’inscripcions i curtmetratges a través de la plataforma http://www.uptofest.com.

OBRES SELECCIONADES

El comitè organitzador notificarà als participants, per correu electrònic i abans del 20 de març de 2014, si la seva pel·lícula ha estat seleccionada per a la competició oficial del BCN Sports Film 2014.

Altres materials promocionals de les obres seleccionades podran ser sol·licitats per l’organització.

L’organització del festival s’encarregarà dels treballs de subtitulació al català o al castellà de les obres en concurs, per al seu ús exclusiu en el festival.

DIFUSIÓ

Les pel·lícules seleccionades per a la competició oficial del BCN Sports Film 2014 seran projectades segons el programa del festival.

Les pel·lícules seleccionades a competició s’integraran en el fons documental i videogràfic de la Fundació Barcelona Olímpica i podran ser exhibides públicament en els espais de projecció del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, seu de la Fundació Barcelona Olímpica, amb finalitats únicament pedagògiques o didàctiques i sempre com a mitjà de difusió i promoció del festival.

L’organització no cedirà a tercers cap còpia de la pel·lícula sense autorització prèvia dels seus productors o representants legals.

Les produccions guanyadores seran admeses a la fase final del circuit internacional WORLD FICTS CHALLENGE, format per 14 festivals internacionals. Els guanyadors autoritzen al comitè organitzador del BCN Sports Film 2014 la divulgació de les seves dades de contacte als comitès organitzadors dels festivals del WORLD FICTS CHALLENGE.

Els participants autoritzen al comitè organitzador la reproducció parcial de les seves produccions per a la promoció del BCN Sports Film 2014 en els mitjans de comunicació.